icon icon icon

Tất cả sản phẩm

Nhôm Ống 6061 / 6063

Chỉ còn 1000 sản phẩm
105.000₫
115.000₫

Nhôm phi đặc A7075

Còn hàng
185.000₫

Nhôm tấm 4-5 mm

Chỉ còn 994 sản phẩm
86.000₫
90.000₫

Nhôm tấm 1-3 mm

Chỉ còn 998 sản phẩm
88.000₫
90.000₫

Nhôm phi tròn đặc A6061

Còn hàng
115.000₫

Nhôm tấm A7075 cắt lẻ theo yêu cầu

Còn hàng
170.000₫
190.000₫

Nhôm tấm A7075

Chỉ còn 1000 sản phẩm
160.000₫
180.000₫

Nhôm tấm cắt lẻ theo yêu cầu

Chỉ còn 997 sản phẩm
95.000₫

Nhôm cây A6061

Chỉ còn 10000 sản phẩm
105.000₫
115.000₫

Nhôm A6061 cắt lẻ

Chỉ còn 1000 sản phẩm
96.000₫

Nhôm tròn đặc A6061

Chỉ còn 1000 sản phẩm
110.000₫
115.000₫

Nhôm tròn đặc cắt lẻ A6061

Chỉ còn 996 sản phẩm
115.000₫
120.000₫

Liên hệ báo giá