icon icon icon

NHÔM TẤM/CUỘN

Nhôm tấm A5754 H111

Chỉ còn 1000 sản phẩm
89.000₫

Nhôm tấm A5083 H111

Chỉ còn 1000 sản phẩm
89.000₫

Nhôm tấm 4-5 mm

Chỉ còn 993 sản phẩm
86.000₫
90.000₫

Nhôm tấm 1-3 mm

Chỉ còn 997 sản phẩm
83.000₫
88.000₫

Nhôm tấm A7075 cắt lẻ theo yêu cầu

Còn hàng
170.000₫
190.000₫

Nhôm tấm A7075

Chỉ còn 1000 sản phẩm
150.000₫
180.000₫

Nhôm tấm cắt lẻ theo yêu cầu

Chỉ còn 997 sản phẩm
92.000₫

Nhôm tấm cắt lẻ A6061

Chỉ còn 996 sản phẩm
91.000₫

Nhôm A5052

Chỉ còn 2000 sản phẩm
84.000₫
95.000₫

Nhôm A6061

Chỉ còn 100 sản phẩm
85.000₫
95.000₫

Nhôm tấm A5052

Chỉ còn 97 sản phẩm
85.000₫
95.000₫

Nhôm tấm A6061

Chỉ còn 0 sản phẩm
85.000₫
95.000₫

Liên hệ báo giá