icon icon icon

NHÔM TRÒN ĐẶC

Nhôm phi đặc A7075

Còn hàng
185.000₫

Nhôm phi tròn đặc A6061

Chỉ còn 998 sản phẩm
108.000₫

Nhôm cây A6061

Chỉ còn 10000 sản phẩm
105.000₫
115.000₫

Nhôm tròn đặc A6061

Chỉ còn 1000 sản phẩm
110.000₫
115.000₫

Nhôm tròn đặc cắt lẻ A6061

Chỉ còn 996 sản phẩm
115.000₫
120.000₫

Nhôm phôi tròn đặc A6061

Chỉ còn 999 sản phẩm
108.000₫
118.000₫

Nhôm tròn đặc Hàn Quốc

Còn hàng
108.000₫
118.000₫

Liên hệ báo giá