icon icon icon

NHÔM CẮT LẺ THEO YÊU CẦU

Nhôm phi đặc A7075

Còn hàng
185.000₫

Nhôm phi tròn đặc A6061

Chỉ còn 998 sản phẩm
108.000₫

Nhôm tấm A7075 cắt lẻ theo yêu cầu

Còn hàng
170.000₫
190.000₫

Nhôm A6061 cắt lẻ

Chỉ còn 1000 sản phẩm
92.000₫

Nhôm tròn đặc A6061

Chỉ còn 1000 sản phẩm
110.000₫
115.000₫

Nhôm tròn đặc cắt lẻ A6061

Chỉ còn 996 sản phẩm
115.000₫
120.000₫

Nhôm A5052 cắt lẻ

Chỉ còn 996 sản phẩm
88.000₫
98.000₫

Nhôm tấm cắt lẻ A6061

Chỉ còn 996 sản phẩm
91.000₫

Nhôm tròn đặc Hàn Quốc

Còn hàng
108.000₫
118.000₫

Liên hệ báo giá