icon icon icon

Sản phẩm mới

Nhôm phi đặc A7075

Còn hàng
185.000₫

Nhôm phi tròn đặc A6061

Còn hàng
115.000₫

Nhôm tấm cắt lẻ theo yêu cầu

Chỉ còn 997 sản phẩm
95.000₫

Nhôm cây A6061

Chỉ còn 10000 sản phẩm
105.000₫
115.000₫

Nhôm tròn đặc A6061

Chỉ còn 1000 sản phẩm
110.000₫
115.000₫

Nhôm tròn đặc cắt lẻ A6061

Chỉ còn 996 sản phẩm
115.000₫
120.000₫

Nhôm A5052 cắt lẻ

Chỉ còn 996 sản phẩm
98.000₫
108.000₫

Nhôm A5052

Chỉ còn 2000 sản phẩm
95.000₫
105.000₫

Nhôm A6061

Chỉ còn 100 sản phẩm
89.000₫
98.000₫

Nhôm tấm A5052

Chỉ còn 97 sản phẩm
95.000₫
105.000₫

Nhôm phôi tròn đặc A6061

Chỉ còn 1000 sản phẩm
112.000₫
118.000₫

Nhôm tròn đặc Hàn Quốc

Còn hàng
108.000₫
118.000₫

Liên hệ báo giá